2 grote terrassen in polybeton met vuurschaal

 

4 loslopende damherten, die niet alleen graag droog brood en appels eten, maar ook nieuwsgierig knabbelen op alles wat er rondslingert

2 bloemenweides met insectenhotels

2 wilgendreven met hangmatten

natuurlijke vijver met unieke populatie kamsalamanders

 

inheemse fruit-en loofbomen met tal van nestkastjes

kruipkelder, waarvan vleermuizen gebruik maken om te overwinteren